Maslahat beriň

Ykrar etmek we maslahat bermek

biz hakda

Tianjin Tsr Import & eksport Co., ltd.

“Tianjin TSR Import & Export Co., Ltd.” esasan önümlerimiz: nahar oturgyjy / stol, kofe stoly, ofis oturgyjy, plastmassa oturgyç we ş.m. 2015-nji ýylda esaslandyryldy, öňki 2006-njy ýyldan bäri kiçi önümçilik işi, şol ýyl bizde bardy takmynan 7 işgär, işe başlanda hemme zat kyn, ýöne aýdyşymyz ýaly ýarym üstünlik, şondan soň her ýyl çalt ösýäris.Soňra 2015-nji ýylda 2 sany eksport satyjysy bilen öz eksport bölümimiz bolan “Tianjin tsr import & eksport co. sergä gatnaşyň.Europeewropadan has köp müşderi aldyk: Germaniýa, Angliýa, Italiýa, Ispaniýa, Gollandiýa, Polşa, Irlandiýa, Fransuz, Daniýa we ş.m. Demirgazyk Amerika: Amerika, Kanada, Meksika, Panama, Günorta Amerika: Kolumbiýa, Wenesuela, Braziliýa, Çili , Argentina we ş.m. ýokardaky esasy bazarymyz, Russiýa, Awstraliýa, Malaýziýa we ş.m. ýaly müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyz bar.

aýratynlykly teklipler

Gözel jaýyňyza

habarlar

Has köp bilmek üçin alyp gidiň