“Nordic Style” häzirki zaman italýan arzan amatly agaç aýakly oturgyç Pp plastik nahar oturgyçlary satylýar

Gysga düşündiriş:

“GreenHome-Plastik” nahar oturgyjy “Whosaler” gara gabykly agaç agaç aýaklary Europeewropa dizaýny Öý aşhana restorany dükanynyň reňkiniň arzan bahasy.

 

ITEM NOOK.

L * W * H (CM)

Gaplamak

KARTON SIZE

CBM

Q'TY / 40HC

TC-2025M

47 * 41 * 82

4PCS / CTN

66 * 56 * 47

0.17

1650-nji ýyl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Aýratynlyk:
Ergonomika KD
Useörite ulanylyş:
Nahar oturgyjy
Umumy ulanyş:
Öý / jaý
Poçta gaplamak:
Y
Arza:
Aşhana, ofis, myhman otagy, ofis binasy, ammar, dükan, ýerzemin
Dizaýn stili:
Häzirki zaman stili
Material:
PP + Gaty agaç
Daş görnüşi:
Döwrebap
Eplenen:
No
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka:
Greenaşyl öý
Model belgisi:
TC-2025M
Önümiň ady:
Plastiki oturgyç
Reňk:
Custöriteleşdirilen
Maddy hili:
Asyl / Ilkinji el
Ulanylyşy:
Bar / Ofis / Kafe / Restoran / Söwda
Karonyň ölçegi:
66 * 56 * 47
gaplamagyň görnüşi:
4Pcs / Ctn
Oturgyç materialy:
PP
Aýak materialy:
Bug agajy
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Önümleriň beýany
“Nordic Style” häzirki zaman italýan arzan amatly agaç aýakly oturgyç Pp plastik nahar oturgyçlary satylýar
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Önümiň ady
PP başlygy
Stil
Döwrebap / moda
TM
REaşyl
Reňk
Gara
Oturgyç materialy
PP
Önümiň ýeri
HB, Hytaý
Aýak materialy
Gaty agaç
Gaplamagyň usullary
Karton kagyzy
Önümiň ululygy
47 * 41 * 82
Gaplamak ölçegi
66 * 56 * 47
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

OEM & ODM
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Kompaniýanyň tertibi
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Zawodymyz
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Önümçilik prosesi
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Sergi
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Töleg we eltip bermek
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

Sorag-jogap
Nordic Style Modern Italian Cheap Comfortable Wood Legs Chair Pp Plastic Dining Chairs For Sale

1-nji sorag: tapawudyňyz näme, näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?
J: Müşderimiziň näme pikir edýändigi hakda pikir edýäris, Tejribe bize kiçijik bolsa-da, önümlerimizden we hyzmatymyzdan müşderini kanagatlandyrmak gerekdigini aýdýar.
2-nji sorag: haýsy hyzmaty hödürleýärsiňiz?
J: 1- Hilimizi kepillendirýäris we müşderini barlamak üçin mugt barlag hasabatyny berýäris.
2-Bahalar, talaplar we bazardaky bäsdeşlik bahasy bilen baglanyşykly müşderi üçin iň gowy bahany getirmek isleýäris.
3. Mugt nusgalara / ýokary hilli surat / wideo we başgalara hyzmat ediň.

3-nji sorag: Zawodyňyz barmy?

J: Hawa.Zawodymyz, metal öndürmek üçin iki ussahanamyz we takmynan 30000 inedördül metr plastmassa öndürmek üçin ussahanamyz bar. Şol sebäpli müşderiniň zerur zatlaryny üpjün edip bileris, maglumatlary dogry saklap bileris we aýda 60-80 konteýner bilen iş salyşarys.

4-nji sorag: Bir gapda nusga we garyşyk zat berip bilersiňizmi?

J: Hawa, resmi hyzmatdaşlyga başlamazdan ozal önümlerimiziň derejesine düşünmek üçin müşderimiz üçin mugt nusgalar bermek isleýäris.Garyşyk konteýner üçin, bir gapda birnäçe elementi / reňkleri garyşdyryp biljekdigine göz ýetiriň, müşderi bazardan has köp zatlaryň seslenmesini bilmeli we işe başlanda gowy reňk berýär.

5-nji sorag. Töleg şertleri näme?

J: T / T 30% goýum we adatdaky ýaly resminamalara deňagramlylyk, göz öňünde tutulanda L / C hem gowy saýlaw.ylalaşyk üçin beýleki töleg şertleri.

6-njy sorag.Getirmegiň wagty näçe?
A. Dürli model dizaýny barada aýdylanda, adatdakysy ýaly 350-45 gün, 1 konteýnerden 10 konteýner, şu wagta çenli (ýörite taslama üçin gönüden-göni biziň bilen gepleşik geçirmegiňizi haýyş edýäris) we müşderiniň gyssagly zerurlygyny düşündirende käwagt 3weeks edip bileris. Iň soňunda müşderilerimiziň biziň bilen gürleşmegini garşy alýarys we islän wagtyňyz bize baryp görüň.Müşderilerimiz bilen bilelikde uzaklaşyp, ajaýyp hyzmatdaşlygymyz bilen ajaýyp geljegi görüp biljekdigine ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň