Gyzgyn satuw Swivel oturgyç ofis mebeli amatly ak çarçuwaly oturgyç oturgyçlary (täze) we ýerine ýetiriji edara başlygy

Gysga düşündiriş:

“GreenHome-White Mesh” ofisiniň başlygy Swivel Silla-nyň ýerine ýetiriji “Eigonomica” ýokary arka sazlanylýan beýikligi

Armrest / Headrest sazlanylýan lomber goldaw dymmak aýak tigiriniň reňki aýratynlaşdyrylan

 

MODEL NOOK

ÖNÜMLER SIZI

Gaplamak

GURBAN SIZE

CBM

PCS / 40HC

GH-OC-33

56 * 59 * 110

1PC / STN

53 * 28 * 50

0.074

920


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Aýratynlyk:
Aýlanma
Poçta gaplamak:
Y
Dizaýn stili:
Häzirki zaman
Material:
Mata mata + PP Yzyna
Stil:
Ofis başlygy
Metal görnüşi:
Beýlekiler
Marka ady:
GreenHome
Model belgisi:
GH-OC-33
Önümiň ady:
Ergonomiki mesh bölüminiň başlygy
Reňk:
Ak
Ulanylyşy:
Öý ofisi, mejlisler otagy, dolandyryjy
Ölçegi:
56 * 59 * 110-120CM
MOQ:
50 sany
Gaplamak:
1pc / ctn
Dizaýn:
Döwrebap ofis mebelleri
Gaz göteriji:
Hrom 100mm 2-nji synp
Oturgyç beýikligi:
45-55CM
Agram ukyby:
150KGS
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Önümleriň beýany
Gyzgyn satuw Swivel oturgyç ofis mebeli amatly ak çarçuwaly oturgyç oturgyçlary (täze) we ýerine ýetiriji edara başlygy
Önümiň ady
GH-OC-33
Stil
Döwrebap / moda
Marka
GreenHome
Reňk
Ak
Oturgyç materialy
Tehnologiýa mata
Önümiň ýeri
Hytaýyň Hebeý welaýaty
Aýak materialy
Poroşok örtükli polat
Gaplamagyň usullary
1PC
Önümiň ululygy
56 * 59 * 110-120CM
Gaplamak ölçegi
53 * 28 * 50
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

OEM & ODM
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Kompaniýanyň tertibi
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Zawodymyz
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Önümçilik prosesi
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Sergi
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Töleg we eltip bermek
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

Sorag-jogap
 Hot Sale Swivel Chair Office Furniture Comfortable White Frame Mesh Office Chairs(new) And Executive Office Chair

1-nji sorag: tapawudyňyz näme, näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?
J: Müşderimiziň näme pikir edýändigi hakda pikir edýäris, müşderiniň nämä mätäçdigini has gowy düşünmek üçin pozisiýany üýtgedýäris, hiç haçan sorag bilen çykmaýarys, ýöne hyjuw we seresaplylyk bilen doly zähmet çekmek bilen elmydama müşderini kanagatlandyrýarys.2-nji sorag: haýsy hyzmaty hödürleýärsiňiz?
J: Mugt maglumat-dizaýn-nusgalar-HD surat we Vedio, OEM & ODM, jikme-jiklikleri gowulaşdyrmak we ş.m. modeliň bazara birikdirilmegi, müşderiniň meseläni çözmegine kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris.3-nji sorag: Zawodyňyz barmy?
J: Hawa.Zawodymyz bar, şonuň üçin müşderiniň zerur zatlaryny üpjün edip bileris, maglumatlary dogry saklap bileris we aýda 60-80 konteýner bilen iş salyşarys.4-nji sorag: Bir gapda nusga we garyşyk zat berip bilersiňizmi?
J: Hawa, müşderimiz üçin mugt nusgalar berýäris, ýöne müşderiniň ýük bahasyny tertipleşdirmegi zerur, her niçigem bolsa resmi sargytdan soň size gaýdyp geler.Hawa, müşderi bir gapda birnäçe zady garyşdyryp biler, başda we hyzmatdaşlygymyzyň başynda doly goldaw bereris ..

5-nji sorag. Töleg şertleri näme?
J: Adatça gözümiziň alnynda T / T ýa-da L / C ulanýarys we adatça 30% goýum bolup, iberilmezden öň balansy töleýäris.Paypal, günbatar bileleşigi, nagt kabul ederlikli.

6-njy sorag.Getirmegiň wagty näçe?
A. Dürli kolleksiýada dürli gowşuryş wagty bar, adatdakysy ýaly 35-45yda, 1 * 40hc-10 * 40hc bolup biler.Käbir zatlar üçin ony 3 hepde edip bileris, biziň bilen gürleşiň. Ahyrynda müşderilerimiziň biziň bilen gürleşmegini garşy alyň we islän wagtyňyz bize baryp görüň.Müşderilerimiz bilen bilelikde uzaklaşyp, ajaýyp hyzmatdaşlygymyz bilen ajaýyp geljegi görüp biljekdigine ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň