Gyzgyn satylýan ýokary arka ulanylýan ofis Swivel oturgyjy Ergonomic Silla Racing Home Mesh kompýuter oturgyjy Armrest bilen

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler

Aýratynlyk:

Aýlanma

Poçta gaplamak:

Y

Dizaýn stili:

Häzirki zaman

Material:

Poroşok örtükli tehnologiýa mata + polat

Stil:

Executiveerine ýetiriji başlyk

Metal görnüşi:

Alýumin

Marka ady:

REaşyl

Model belgisi:

GH-OC-102

Önümiň ady:

Ergonomiki mesh bölüminiň başlygy

Reňk:

Ak

Ulanylyşy:

Öý ofisi

Ölçegi:

60 * 58 * 84-92CM

MOQ:

50 sany

Gaplamak:

1pc / ctn

Dizaýn:

Morden Ofis mebeli

Gaz göteriji:

Hrom 100mm 2-nji synp

Oturgyç beýikligi:

41-48CM

Agram ukyby:

150KGS
Önümleriň beýany
Gyzgyn satylýan ýokary arka ulanylýan ofis Swivel oturgyjy Ergonomic Silla Racing Home Mesh kompýuter oturgyjy Armrest bilen
Önümiň ady
Ofis başlygy
Stil
Döwrebap / moda
Ölçegi
60 * 58 * 84-92CM
Önümiň ýeri
Hytaý
Reňk
Ak
Önümiň ululygy
53 * 24 * 50CM
Gaplamagyň usullary
1PC
Önümiň ýeri
Hytaýyň Hebeý welaýaty
OEM & ODM
Kompaniýanyň tertibi
Zawodymyz
Önümçilik prosesi
Sergi
Töleg we eltip bermek
Sorag-jogap
1-nji sorag: tapawudyňyz näme, näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?
J: Müşderimiziň näme pikir edýändigini pikir edýäris we müşderimiziň işini ýerine ýetirmegine kömek edýäris.
2-nji sorag: haýsy hyzmaty hödürleýärsiňiz?
J: Mugt maglumat-dizaýn-nusgalar-HD surat we Vedio, OEM & ODM, jikme-jiklikleri gowulaşdyrmak we ş.m. modeliň bazara birikdirilmegi, müşderiniň meseläni çözmegine kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris.
3-nji sorag: Zawodyňyz barmy?
J: Hawa.Zawodymyz bar, şonuň üçin müşderiniň zerur zatlaryny üpjün edip bileris, maglumatlary dogry saklap bileris we aýda 100 konteýner bilen iş salyşarys.
4-nji sorag: Bir gapda nusga we garyşyk zat berip bilersiňizmi?
J: Hawa, müşderimiz üçin mugt nusgalar berýäris, ýöne müşderiniň ýük bahasyny tertipleşdirmegi zerur, her niçigem bolsa resmi sargytdan soň size gaýdyp geler.Hawa, müşderi bir gapda birnäçe zady garyşdyryp biler, başda we hyzmatdaşlygymyzyň başynda doly goldaw bereris ..
5-nji sorag. Töleg şertleri näme?
J: Adatça gözümiziň alnynda T / T ýa-da L / C ulanýarys we adatça 30% goýum bolup, iberilmezden öň balansy töleýäris.Paypal, günbatar bileleşigi, nagt kabul ederlikli.
6-njy sorag.Getirmegiň wagty näçe?
A. Dürli kolleksiýada dürli gowşuryş wagty bar, adatdakysy ýaly 35-45yda, 1 * 40hc-10 * 40hc bolup biler.Käbir zatlar üçin ony 3 hepde edip bileris, biziň bilen gürleşiň. Ahyrynda müşderilerimiziň biziň bilen gürleşmegini garşy alyň we islän wagtyňyz bize baryp görüň.Müşderilerimiz bilen bilelikde uzaklaşyp, ajaýyp hyzmatdaşlygymyz bilen ajaýyp geljegi görüp biljekdigine ynanýarys.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň