Döwrebap kaşaň öý mebelleri naharhana oturgyçlary metal altyn aýak mahmal mata naharhana oturgyç önümleri

Gysga düşündiriş:

“GreenHome-Nahar” oturgyjy, häzirki zaman mahmal çal reňkli metal nahar altyn goltuk, naharhana üçin “Kitchen” restoran kafesi “Villa” kaşaň dizaýn

Mahmal reňk islege bagly

MODEL NOOK

ÖNÜMLER SIZI

Gaplamak

KARTON SIZE

CBM

Q'TY / 40HC

Ghc-21819

58 * 56 * 85.5

4PCS / 2CTN

117 * 63 * 49/59 * 56 * 47

0.52

512


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Aýratynlyk:
Ergonomika
Useörite ulanylyş:
Içerde
Umumy ulanyş:
Öý mebelleri
Görnüşi:
Lýuks
Poçta gaplamak:
Y
Arza:
Aşhana, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, ussahana, ferma jaýy, çakyr jaýy, kir ýuwulýan ýer
Tölegiň şerti:
30% goýum, resminamalara garşy bellik
Material:
Mahmal mata
Daş görnüşi:
Döwrebap
Eplenen:
No
Gelip çykan ýeri:
Týanjinin, Hytaý
Marka ady:
REaşyl
Model belgisi:
Ghc-21819
Önümiň ady:
Nahar oturgyjy
Reňk:
Custöriteleşdirilen
Ölçegi:
58 * 56 * 85.5
Açar söz:
Häzirki zaman nahar kafedrasy
Çarçuwa:
Metal turba çarçuwasy
MOQ:
100Pcs / reňk
Eltip beriş wagty:
30-45 gün
Bezeg:
Mahmal mata örtülen arkasy
Port:
Týanjin Sin'ang
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Önümleriň beýany
Döwrebap kaşaň öý mebeli nahar otagyndaky oturgyçlar poslamaýan polat aýaklary mahmal mata naharhana oturgyç satuw önümleri
Önümiň ady
Diwanyň oturgyjy
Stil
Lýuks
Ölçegi
58 * 56 * 85.5
Önümiň ýeri
Hytaý
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products
Modern Luxury Home Furniture Dinning Room Chairs Metal Gold Leg Velvet Fabric Dining Chairshot Sale Products

related
related
related
related
related
related
related
related

1-nji sorag: tapawudyňyz näme, näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?
J: Müşderimiziň näme pikir edýändigini pikir edýäris we müşderimiziň işini ýerine ýetirmegine kömek edýäris.

2-nji sorag: haýsy hyzmaty hödürleýärsiňiz?
J: Mugt maglumat-dizaýn-nusgalar-HD surat we Vedio, OEM & ODM, jikme-jiklikleri gowulaşdyrmak we ş.m. modeliň bazara birikdirilmegi, müşderiniň meseläni çözmegine kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

3-nji sorag: Zawodyňyz barmy?
J: Hawa.Zawodymyz bar, şonuň üçin müşderiniň zerur zatlaryny üpjün edip bileris, maglumatlary dogry saklap bileris we aýda 60-80 konteýner bilen iş salyşarys.

4-nji sorag: Bir gapda nusga we garyşyk zat berip bilersiňizmi?
J: Hawa, müşderimiz üçin mugt nusgalar berýäris, ýöne müşderiniň ýük bahasyny tertipleşdirmegi zerur, her niçigem bolsa resmi sargytdan soň size gaýdyp geler.Hawa, müşderi bir gapda birnäçe zatlary garyşdyryp biler, hyzmatdaşlygymyzyň başynda we aşakdakylarynda doly goldaw bereris.

5-nji sorag. Töleg şertleri näme?
J: Adatça gözümiziň alnynda T / T ýa-da L / C ulanýarys we adatça 30% goýum bolup, iberilmezden öň balansy töleýäris.Paypal, günbatar bileleşigi, nagt kabul ederlikli.

6-njy sorag.Getirmegiň wagty näçe?
A. Dürli kolleksiýada dürli gowşuryş wagty bar, adatdakysy ýaly 35-45yda, 1 * 40hc-10 * 40hc bolup biler.Käbir zatlar üçin ony 3 hepde edip bileris, biziň bilen gürleşiň. Ahyrynda müşderilerimiziň biziň bilen gürleşmegini garşy alyň we islän wagtyňyz bize baryp görüň.Müşderilerimiz bilen bilelikde uzaklaşyp, ajaýyp hyzmatdaşlygymyz bilen ajaýyp geljegi görüp biljekdigine ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň