Habarlar

 • Summarize 2021 Furniture Business

  2021 mebel biznesini jemläň

  2022-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna çenli hytaý mebelleriniň eksporty 75,74 milliard ABŞ dollary (ýetmiş bäş milliard, ýedi ýüz kyrk dört million dollar) 18,2 göterim ýokarlandy.Hytaýyň gümrük gullugynyň habaryna görä, 202-nji ýylda import we eksport maglumatlary ...
  Koprak oka
 • 2021-2022 The Letter for Customer

  2021-2022 Müşderi üçin hat

  HYZMATÇY ÜÇIN HAT Hormatly dostlar: Soonakynda hytaýlylaryň täze ýyly bolar, ilki bilen, hemmämiz köne we täze dostlarymyza üstünlik arzuw edýäris. Hemmeler bilen alada ediň, uly iş ediň, maşgalaňyz bilen Gymmat bahaly wagt geçiriň durmuş, iň möhümi gowy saglygy sakla ...
  Koprak oka
 • Ikea/Chr/Jysk Announce Quit Russia Market

  Ikea / Chr / Jysk Russiýa bazaryndan çykýandygyny yglan edýär

  Uruş iki hepdeden gowrak wagt bäri bolupdy, Russiýa Ukrainadan birnäçe şäher üçin harby operasiýa başlaly bäri. Bu söweş bütin dünýäde ünsi çekýär we ara alnyp maslahatlaşylýar, muňa garamazdan, pikir Russiýa garşy çykýar we günbatar dünýäsinden parahatçylyga çagyrýar.Energetika ägirdi ExxonMobil Russiýadan çykýar '...
  Koprak oka